Kolejny tekst Aleksandra Kotlewskiego

 


Na łamach czasopisma "Tydzień Polski" 2023, nr 26 s. 2-3 ukazał się artykuł naszego Komilitona Aleksandra Kotlewskiego. Za zgodą Autora i Redakcji periodyku podajemy jego reprodukcję. Serdecznie gratulujemy Autorowi.

 

 

10. rocznica śmierci Janiny Huppenthal (1928-2013)

 


15 czerwca 2023 r. minęła 10. rocznica śmierci Janiny Huppenthal (1928-2013) prezes Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu (1994-2013)

 

Komilitoni z TBL pamiętali: Danuta Krełowska, Elżbieta Wykrzykowska (sekretarz TBL), Aleksander Kotlewski i Zofia Huppenthal (jej córka i jednocześnie wiceprezes TBL) oraz dyrektor Książnicy Kopernikańskiej i jej pracownice, złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu św. Jerzego przy jej grobie.

 

15 VI 2023 uroczystość upamiętnienia 10. rocznicy śmierci J. Huppenthal – cmentarz przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu;
fot. Tomasz Dorawa

Janina Huppenthal w czerwcu 1976 r. przystąpiła do toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów, a w 1994 r. została jego prezesem – funkcję tę dzierżyła do końca swego życia. „Pięknodruczki” zdominowały jej życie zupełnie. Była uhonorowana w Lublinie w 2004 r. prestiżowym dla bibliofilów Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem.

W swej kolekcji bibliofilskiej zebrała ponad 500 programów sztuk teatralnych z lat 1945-2000 toruńskiego teatru im. Wilama Horzycy… Jednak najważniejszy był drzeworyt Witolda Chomicza z 1961 r., obrazujący wnętrze oficyny drukarskiej. Był to prezent od Marii Gliwy. Posiadała własne ekslibrisy wykonane przez Zygfryda Gardzielewskiego (jak i ona z Książnicy Miejskiej w Toruniu), Teresę Myszkowską, Annę Churską, mistrza Wojciecha Jakubowskiego i Zbigniewa Jóźwika.

 

Janina Huppenthal, z mężem Lesławem (prof. chemii UMK w Toruniu) i córką Zofią (ob. prezesem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii); fot. Zofia Huppenthal

 

Jej przyjaciółką od serca była (i moją również) bibliofilka Danuta Krełowska, jak i ona absolwentka toruńskiej polonistyki (i również wicedyrektor Książnicy). Razem kochały Gałczyńskiego za Zaczarowaną dorożkę, i Tuwima, który i ją, i dyrektora Alojzego Tujakowskiego oczarował poematem sentymentalnym Piotr Płaksin, ten biedaczek nie potrafił grać na klarnecie… W strofach Sotera Rozbickiego (Kochasie i koza) płakała ze śmiechu czytając o takim cymbale co się bymbał… W zbiorach seniora pomorskich bibliofilów z Chełmna Walentego Fiałka, w tekście o Mękach piekielnych (z XIX w.), porwał ją opis straszny i śmieszny zarazem – taki niewiarygodny!

Wielokrotnie byłam obdarowana przez Nią drukiem TBL, zapraszała mnie (nie członka TBL!) na spotkania toruńskich komilitonów… W mojej pamięci pozostanie jako Pani Dyrektor, Jasia, Niusia, zawsze w myślach wypowiadam to z uśmiechem nie inaczej… dobry człowiek!

Kasia Tomkowiak z Książnicy Kopernikańskiej

 

Nowa publikacja naszego Komilitona

 


 

W czerwcu ukazał się drukiem długo oczekiwany piękno druk kol. Aleksandra Kotlewskiego pt. „O ekslibrisach Stanisława Gliwy”. Nakład 99 egzemplarzy. Oprawę graficzną publikacji zapewnił Włodzimierz Rudnicki, bibliofil z ­Łodzi.

 

Z życia TBL - maj i czerwiec 2023 r.


Oto kilka bieżących informacji dotyczących naszego środowiska:

26 maja 2023 r. zmarła po długiej chorobie nasza Komilitonka śp. Helena Wieczorek. Pogrzeb odbył się 31 maja. Urna z prochami została złożona na tzw. starym cmentarzu przy ul. Poznańskiej w grobie rodziny Thoms. Elżbieta Wykrzykowska uczestniczyła w uroczystości na cmentarzu i złożyła na grobie skromne kwiatki w imieniu TBL.Nasza koleżanka p. dr Katarzyna Tomkowiak poinformowała, że 14 czerwca To-Mi-To wraz z Kamienicą Inicjatyw organizuje spacer historyczny w stulecie urodzin Melanii Sinorackiej (rocznica przypada dokładnie 13 VI). Zbiórka osób chętnych do udziału w spacerze o 10.30 przed domem Melanii Sinorackiej przy ul. Poznańskiej 125 (tzw. Dom Pod Jeleniem - dojazd autobusami: 10, 20, 29, 44 - przystanek na żądanie Poznańska Komisariat). Dr Katarzyna Tomkowiak opowie o dokonaniach M. Sinorackiej i poprowadzi zebranych do Jej grobu na tzw. nowy cmentarz na Kluczykach.

 

15. czerwca 2023 r. przypada 10. rocznica śmierci naszej długoletniej Prezes śp. Janiny Huppenthal. Tego dnia wraz z pracownikami Książnicy Kopernikańskiej złożymy kwiaty i zapalimy znicze na Jej grobie na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. 17 czerwca o godz. 17:00 w kościele NMP w Toruniu będzie w Jej intencji sprawowana msza święta.

Biogram śp. Janiny Huppenthal zawierający Jej dokonania na niwie bibliotekarskiej i bibliofilskiej znajduje się na naszej stronie WWWW.

 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach i uroczystościach.

 

Elżbieta Wykrzykowska

sekretarz TBL

 
Więcej artykułów…