Wieczór toruński poświęcony Tadeuszowi Zakrzewskiemu

 


Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Towarzystwo Miłośników Torunia zapraszają na kolejny Wieczór Toruński zatytułowany

 

Stulecie urodzin Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014), bibliofila, kolekcjonera regionaliów, historyka Podgórza i Torunia

 

Toruński bibliofil, kolekcjoner dokumentów życia społecznego, historyk Pomorza, urodził się w Podgórzu – mieście kolejarskim (przyłączonym do Torunia w 1938 r.). Opisał swoje dzieciństwo i dorastanie w rodzinie kolejarskiej na lewobrzeżu we Wspomnieniach Torunianina[!] z Podgórza (publikacji przygotowanej przez Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu). Jemu Książnica Kopernikańska m.in. zawdzięcza kolekcję dokumentująca działalność rodziny toruńskich drukarzy i wydawców – Buszczyńskich. Zasłużenie otrzymał w 2002 r. Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.Prezentował z powodzeniem przygotowane przez siebie wystawy, w ich trakcie eksponował zbiory ze swej kolekcji. Opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla polskości Podgórza, Torunia i Pomorza. Był długoletnim redaktorem wydawnictw bibliofilskich (tzw. "złoty okres" w ocenie prezes i bibliofilki Janiny Huppentahl), jak również „Rocznika Toruńskiego”, pisma ToMiTo, honorowy członek obu Towarzystw. Był prezesem toruńskich komilitonów (1972–1990) i został uhonorowany przez lubelskich bibliofilów Orderem Białego Kruka (1994).

Autor: Katarzyna Tomkowiak

 

Termin: 8 IX 2022

Miejsce i godz.: Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8; godz. 18.00

Organizatorzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia

Cykl: Wieczory Toruńskie

 

Więcej informacji

Książnica Kopernikańska

Książnica Kopernikańska Aktualności

Facebook

 

XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

 


Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-październik 2023 roku, w zamku malborskim.

Końcowy termin nadsyłania prac upływa z dniem 20 stycznia 2023 roku (data stempla pocztowego).

Wyboru ekslibrisów na wystawę dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni, m.in. nagrodami pieniężnymi i medalami honorowymi.

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Ceremonia wręczenia nagród i medali połączona z uroczystym otwarciem wystawy XXVIII Biennale Ekslibrisu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 roku w zamku malborskim.

Więcej informacji i karta zgłoszenia znajdują się tutaj: https://tinyurl.com/XXVIIIBiennale

 

Tadeusz Zakrzewski (1922–2014) setna rocznica urodzin


Drodzy Bibliofile,

Z inicjatywy ToMiTo i p. dr Katarzyny Tomkowiak wspominać będziemy naszego komilitona dr. Tadeusza Zakrzewskiego w 100-lecie Jego Urodzin.

Dnia 4 VIII na starym cmentarzu w Podgórzu (ul. Poznańska 104) o godz. 10.30 - złożone zostaną kwiaty na Jego grobie.

Kilka słów powiedzą p. Katarzyna Tomkowiak i p. Anna Zakrzewska, ale każdy będzie mógł także dodać coś od siebie.

 

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Dojazd:

  • ze Starówki autobusy 10 i 20 przystanek na żądanie Poznańska komisariat
  • z Rubinkowa autobusy 29 i 44 (autobusy jeżdżą stosunkowo rzadko) przystanek na żądanie Poznańska komisariat

 

Zarząd TBL

 

Setna rocznica urodzin Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014)

4 sierpnia przypada setna rocznica urodzin zasłużonego toruńskiego bibliofila, długoletniego prezesa (1972-1990) i honorowego członka (1990) Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, uhonorowanego Orderem Białego Kruka (1994) – Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014)

Warto z działalności TBL przypomnieć, iż w ramach cyklu Moje spotkania z książką, zapraszał ciekawych gości, m.in. Karla Dedeciusa, Marię Gliwę. Przygotowywał i redagował materiały Towarzystwa przeznaczone do druku. Był jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu w 1978 r. Wygłosił wiele referatów w trakcie spotkań komilitonów toruńskich, ale również w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, który odbył się w 1985 r. w Toruniu, czy Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Warszawie w 1998 r.

Dokładnie 4 VIII w stulecie urodzin złożymy kwiaty na jego grobie na starym cmentarzu w Podgórzu. Całe życie badał dzieje naszego miasta, w szczególny sposób interesowała go część lewobrzeżna Torunia m.in. swój dom i kolejarską rodzinę, czasy II RP, opisał we Wspomnieniach Torunianina[!] z Podgórza, wydanych przez toruńskich komilitonów (2016). Opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla polskości Podgórza, Torunia i Pomorza. Jedną z nich, którą przybliżył torunianom, był Leon Szymański – niezwykły bajończyk Niepodległej. Tak jak on, związany i zasłużony dla Podgórza (mieszkali przy jednej ulicy).

Otrzymał w 2002 r. Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.

Składając kwiaty na jego grobie, nie zapomnimy o symbolicznej mogile – tablicy pamiątkowej upamiętniającej oddanego Podgórzowi - Leona Szymańskiego (zamordowanego przez Niemców w lasach Barbarki).

*************

Nasze uroczystości zostały wpisane w działania programu „Koalicje dla Niepodległej” – Niepodległa. Trzeba, by naszych bohaterów – lokalnych, przybliżyć całej Polsce. Po prostu zasługują, by poznać ich życie i dokonania.

 

Zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na czwartkowe spotkania: na wieczór toruński poświęcony Tadeuszowi Zakrzewskiemu – 8 IX godz. 18.00, i kolejny wieczór toruński poświęcony Leonowi Szymańskiemu 29 IX godz. 18.00 (oraz spacer śladami Leona Szymańskiego - 23 IX, zaczynamy ponownie od starego cmentarza podgórskiego (od 10.30).

 

Autor: Katarzyna Tomkowiak

 
Więcej artykułów…