Stanowisko TBL w sprawie Naldiusa

 


 

Toruń, 7 lutego 2022 r.

 

 

Oficjalne stanowisko

Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu
w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu
„Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu z ogromnym oburzeniem i całkowitą dezaprobatą odnosi się do poselskiego projektu ustawy, który zakłada odebranie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej, a następnie przekazanie w darze Węgrom bezcennego piętnastowiecznego manuskryptu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” .

 

Rękopis ten od XVI wieku znajduje się w Toruniu, i bezpiecznie przetrwał w naszym mieście wszystkie zawieruchy dziejowe. Żadna rekompensata finansowa nie jest w stanie pokryć strat, jakie odniesie Toruń i Polska w wyniku uchwalenia przez Sejm RP tej szkodliwej ustawy. Ponadto, bezprecedensowość ustawy spowoduje wśród wszystkich właścicieli, depozytariuszy i opiekunów zabytków, całkowicie uzasadniony lęk o dalsze losy zbiorów będących pod ich pieczą.

 

W 1929 roku nasze Towarzystwo aktywnie uczestniczyło w akcji przeciw sprzedaży Biblii Gutenberga, która jest własnością Seminarium Duchownego w Pelplinie. Biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski zamierzał wówczas sprzedać Biblię za granicę, by w ten sposób zdobyć pieniądze na prace remontowe w Pelplinie. Spowodowało to duży sprzeciw wielu Polaków. Nasze ogromne zaangażowanie (zamieszczenie licznych artykułów w prasie, rozsyłanie próśb o wsparcie akcji do innych towarzystw, Rady Bibliofilskiej, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) spowodowało, że biskup Okoniewski zrezygnował ze sprzedaży i dzięki temu Biblia Gutenberga do dzisiaj stanowi dumę całej Polski.

 

Wierzymy, że i tym razem uda się ocalić dla Torunia i Polski bezcenny rękopis, który bezpiecznie spoczywa w magazynie Książnicy Kopernikańskiej, a cały cywilizowany świat może podziwiać jego piękno dzięki Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

w imieniu Zarządu Towarzystwa

Zofia Huppenthal

Wiceprezes TBL

 

Bibliofil Wielkopolski
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki przysłało nam najnowszy numer swojego czasopisma „Bibliofil Wielkopolski” (w wersji elektronicznej). Znajdziemy w nim ciekawe relacje z kilku wystaw i targów książek, które miały miejsce w roku 2021. Dowiemy się także, jaka książka została uznana za najpiękniejszą książkę roku 2020 i zapoznamy się z nowościami wydawniczymi z zakresu księgoznawstwa, mediów i bibliotekarstwa. Podziw budzi skrupulatne podsumowanie roku 2021 w części „ Z życia WTPK”.

Zachęcamy do zapoznania się z  treścią tego numeru „Bibliofila Wielkopolskiego”. Wierzymy, że każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego.


Autor: Elżbieta Wykrzykowska

 

Boże Narodzenie 2021

 


 

 

Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe Serce
I kres położyć miłośnie
Ludzkiej nędzy, poniewierce!

(ks. Mateusz Jeż,
„Nie było miejsca dla Ciebie
)

 

 


 

 

[Boże Narodzenie]
Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)
drzeworyt 6,9 x 6,3 cm

 


Szanowni Komilitoni,

Drodzy Przyjaciele,

Miłośnicy Książek


Przyjmijcie serdeczne życzenia

na święta Bożego Narodzenia.

Niech będą pełne radości, miłości

i przebaczenia win.

 

Za nami trudny czas,

ale niech nigdy Was nie opuszcza

nadzieja na zmianę i pomyślność

w Nowym Roku


Zarząd

Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela

w ToruniuToruń, grudzień 2021

 

 

Wojciech Jakubowski. Ilustrowany spis ekslibrisów

 


 

Ukazał się drugi tom publikacji Wojciech Jakubowski. Ilustrowany spis ekslibrisów i bibliografia za lata 1999–2021. Druk ukazał się na 100-lecie Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie (19212021). Zebrał i spisał Mieczysław Bieleń, dopełnił i przygotował do druku Roman Nowoszewski, opracował graficznie Włodzimierz Rudnicki, nakład 100 egzemplarzy numerowanych, objętość 144 stron.

 

Autor tekstu: Aleksander Kotlewski

 
Więcej artykułów…