Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu w oczach prezes Janiny Huppenthal

Gród Kopernika nad Wisłą zachował obok gotyckiej architektury także dowody światłej działalności mieszkańców. Bogate zbiory biblioteczne, gromadzone i przechowywane w Toruniu od ponad 500 lat, stanowią podstawę działalności Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, powstałej w 1923 r., obecnie Książnicy Kopernikańskiej. One też dawały impuls do tworzenia innych instytucji i organizacji. W atmosferze szacunku dla dawnej wiedzy i kultury torunian rodzą się nadal inicjatywy utrwalające dorobek pokoleń i tworzące nowe wartości.

Jedną z organizacji, związaną bezpośrednio z książką, jest Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu. Powstało 17 lutego 1926 r., u początku odradzania się państwowości polskiej na Pomorzu i szybko rozwijających się instytucji kultury Torunia. Było w owym czasie jednym z pierwszych towarzystw bibliofilskich w Polsce. Założycielami byli miłośnicy pięknej książki: Zygmunt Mocarski, od trzech lat dyrektor Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant sądowy Tadeusz Pietrykowski, redaktor Marian Sydow, sędzia dr Karol Kruszyński, kierownik biblioteki wojskowej Witold Zdzisław Fruziński, artysta malarz, profesor seminarium nauczycielskiego Eugeniusz Przybył, adwokat dr Ignacy Dziedzic i sędzia Rajmund Schulz.

Więcej…

 

Historia Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela

Polski ruch miłośników książek ukształtowało zamiłowanie do posiadania książek, jak również zapał do ich poznawania i badania. Pierwsze organizacje bibliofilskie na ziemiach polskich były w głównej mierze zespołem osób, które z pasją pisały i dyskutowały o książkach, organizowały odczyty, referaty, wystawy i zjazdy. W związku z tym w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce zaczęły powstawać liczne towarzystwa bibliofilów, w tym również w Toruniu.

Więcej…

 

1926-1939 Powstanie i organizacja Towarzystwa Bibliofilów

W okresie niezwykłego ożywienia w kręgach miłośników książek, do Torunia przybył z Warszawy Zygmunt Mocarski, by objąć posadę dyrektora Książnicy Miejskiej. Za jego sprawą Toruń wziął udział w ogólnopolskiej akcji zakładania towarzystw bibliofilskich, gdyż w czerwcu 1925 r. pełnił on funkcję sekretarza na I Zjeździe Bibliofilów Polskich w Krakowie. Na konferencji złożono wniosek z prośbą o zakładanie kręgów miłośników książki w większych polskich miastach. 15 stycznia 1926 r. w Książnicy Miejskiej przy ul. Wysokiej 16 odbyło się pierwsze, przedkonstytucyjne zebranie.

Więcej…

 

Spotkania bibliofilskie i działalność Towarzystwa

Podstawową formą działalności Towarzystwa Bibliofilów są zebrania odbywające się w różnych miejscach, nawet w prywatnych mieszkaniach. Najczęściej są one organizowane w różnego rodzaju instytucjach lub placówkach naukowych, takich jak Książnica Miejska, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Lekarska, Towarzystwo Naukowe, Konfraternia Artystów, Biblioteka Szkoły Podchorążych Artylerii, Biblioteka Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, Drukarnia Toruńska, Muzeum lub Archiwum.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…