O Podgórzu w Książnicy Kopernikańskiej – 23 stycznia 2018 r. godz. 17.00

 


Książnica Kopernikańska serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone Podgórzowi

We wtorek, 23 stycznia, w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 odbędzie się promocja pracy zbiorowej 460 lat Podgórza 1555–2015 wydanej przez ToMiTo w 2017 r. Początek o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny.

Promowane publikacja to zbiór artykułów opisujących dzieje lewobrzeżnej części Torunia. Książkę otwiera wstęp prof. Krzysztofa Mikulskiego z Towarzystwa Miłośników Torunia. W pracy znajdziemy także m.in. listę ofiar eksplozji z 24 stycznia 1945 r., artykuły opisujące pradzieje Podgórza czy tekst o dziejach Bractwa Kurkowego w Podgórzu.


Promocji towarzyszy wystawa zatytułowana: Dedykacje książkowe Tadeusza Zakrzewskiego (1922–-2014) ze zbiorów żony –- Anny Zakrzewskiej – niegdyś bibliotekarki Książnicy Miejskiej w Toruniu

 

Tadeusz Zakrzewski był jednym z najznamienitszych synów ziemi podgórskiej, miłośnikiem i znawcą dziejów Torunia i Podgórza, wieloletnim i aktywnym członkiem ToMiTo (m.in. red. Rocznika Toruńskiego w. l. 1975–1994); bibliofilem – członkiem i prezesem (1972–1990) Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu; długoletnim dyrektorem biura Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Na wystawie wyeksponowano m.in. wpisy od zaprzyjaźnionych z Nim profesorów UMK: m.in. Konrada Górskiego czy Romana Stanisława Ingardena (syna filozofa Romana Witolda Ingardena). Ale także od odwiedzającego miasto Kopernika noblisty Czesława Miłosza, Karla Dedeciusa (kierującego Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej), a także bibliofila związanego z Toruniem.

Nie zabrakło dedykacji od grona przyjaciół, z którymi T. Zakrzewski spotykał się i działał w ToMiTo oraz w TBL. Na wystawie zaprezentowano także prestiżowe bibliofilskie trofeum „Order Białego Kruka ze Słonecznikiem”, przyznany T. Zakrzewskiemu w 1994 r. przez Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki. Prezentowane materiały to oryginały!


Więcej na stronie Książnicy Kopernikańskiej