Stanisław Frankowski uhonorowany dyplomem Członka Honorowego TBL

17 października 2017 r. Stanisław Frankowski został uhonorowany
tytułem Członka Honorowego Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Sprawozdanie z tej uroczystości zamieszczono na stronie Książnicy Kopernikańskiej.