Wydawnictwa


Wydawnictwa Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela
z lat 1927−2011 wg kolejnego numeru


 

0. Mocarski Z., Kruszyński K.: O książkach dwa wiersze 1927
1. Mickiewicz A.: Do Joachima Lelewela 1928
2. Pietrykowski T.: Walenty Fiałek senior bibliofilów pomorskich 1929
3. Statut Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu 1931
4. Batowski Z.: Wizerunki Kopernika 1933
5. Przyłuski B.: Dalekie łąki 1935
6. Liedtke A.: Biblia Gutenberga w Pelplinie 1936
7. Mocarski Z.: Ekslibris łowicki o.o. Bernardynów 1947
8. Hoppen J.: 100. zebranie Towarzystwa Bibliofilów 1951
9. Górski Karol: Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu 1955
10. Leszner T.: Edward Bartłomiejczyk 1958
11. Toruń w opisach poetyckich 1958
12. Wieczorek J. M.: Kantata ku czci Lindego 1959
13. Piskorska H.: Linde z Torunia 1960
14. [Dyplom] Eugenio Przybył 1964
15. Stadniczenko I.: Marginalia toruńskie 1965
16. [Fotografie] 10 pocztówek związanych tematycznie
z Bibliot. Uniwersytecką
1966
17. Preisner W.: Luigi Pulci i jego Morgante 1966
18. Mocarski Z.: Album pewnego literata 1966
19. Norwid C. K.: Listy do Antoniego Zaleskiego 1967
20. Parandowski J.: Mały Kopernik 1968
21. Bychowska H.: Poezje 1969
22. Jarzębowski L.: Ballada o pierwszym drukarzu toruńskim 1969
23. Wieczorek J. M.: Kantata z okazji 400-lecia drukarstwa toruńskiego 1969
24. [Dyplom] Stefan Burhardt 1972
25. Jarnuszkiewiczowa J.: O lirykach Wojciecha Jakubowskiego 1972
26. Kochanowski J.: Fenomena 1973
27. Kochanowski J.: Fenomena 1973
28. Lelewel J.: Kopernika tudzież innych astronomów w geografii zasługa 1973
29. Biernat z Lublina: Kto miłuje księgi, nie miewa tęskności 1973
30. Broniewski W.: Wisła – fragmenty 1974
31. Tujakowski A.: Tradycje drukarstwa polskiego 1975
32. Derdowski H.: Oracyjo pożegnalno 1975
33. Baranowski H.: Zamierzenia wydawnicze 1975
34. Statut Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu 1976
35. Skarbek F.: Dziękczynienie temu, który … 1976
36. Huppenthal J.: Wystawa z okazji 50-lecia Towarzystwa Bibliofilów 1977
37. Tuwim J.: Zakochany bibliofil 1977
38. Kasprowicz J.: Pieśń o burmistrzance 1977
39. [Dyplom] Konrad Górski 1978
40. Kondratowicz L. {Syrokomla W.}: Księgarz uliczny 1978
41. Bocheński A.: List do bibliofilów braci Załuskich 1978
42. Brahmer M.: Fraszka pacjenta 1979
43. Mocarski Z.: Toruń w historii drukarstwa 1979
44. Tomczak A.: Carthographiae … 1979
45. Sopoćko K. M.: Wspomnienia typografika 1979
46. Górski K. M.: Biblioman 1979
47. Sopoćko K. M.: Pojazdy w dawnej Warszawie 1979
48. Salmonowicz S.: Gadki toruńskie 1980
49. Jędrzyński Z.: Włoskie niebo Kopernika 1980
50. Księga Pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów 1982
51. Nowak Z. H.: Iconographiae Torunensis 1982
52. Jarzębowski L.: Bibliofilski toast 1981
53. Czechowicz J.: Z kroniki bibliofilów lubelskich 1982
54. Instrukcja dla młodych pań … 1983
55. Jarzębowski L.: Cienie 1982
56. List gratulacyjny z okazji 60-lecia Książnicy 1983
57. Wyspiański S.: Pociecho, moja ty książeczko 1983
58. Tomaszewski R.: Pismo drukarskie a estetyka druku 1983
59. Ryszkiewicz A.: Ekslibris polski 1983
60. Baranowski H.: Towarzystwo Bibliofilów. Działalność wydawnicza 1984
61. Chopin F.: List otwarty Fryderyka Chopina 1984
62. Paszkiewicz U.: Zygmunt Mocarski jako bibliofil 1985
63. My burmistrzowie y rada miasta Torunia 1985
64. Kalota-Szymańska M.: Manie kolekcjonerskie 1985
65. Siniarska-Czaplicka J.: Filigrany z herbem Torunia 1985
66. Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika 1985
67. Górski Konrad: Mickiewicz – Lelewel 1986
68. Polonica Dedeciana 1986
69. Zawadzki H. S.: Bogdan Wagner, dyrektor tajnych drukarń 1987
70. Tuwim J.: Łódź 1987
71. Tomaszewski R.: Druki i druczki 1987
72. Stanisław Gliwa (1910−1986) 1987
73. [Dyplom] Konstanty Maria Sopoćko 1988
74. [Dyplom] Karl Dedecius 1988
75. Makowiecki T.: Pani Zosia 1987
76. Wierzyński K.: Czarne Błoto 1988
77. Górski Konrad: Pochwała śmiechu 1988
78. Hartknoch K.: Opis Torunia 1989
79. Stanisław Gliwa o własnej oficynie wędrownej 1989
80. Supervielle J.: Wół i osioł u żłóbka 1989
81. Dmochowski F. K.: Sztuka rymotwórcza 1990
82. Huppenthal J.: Pierwsza bibliofilska mini-aukcja 1990
83. [Dyplom] Zygfryd Gardzielewski 1990
84. [Dyplom] Tadeusz Zakrzewski 1990
85. Opałek M.: Lwów 1990
86. Tomczak A.: O rodzinie Iglów 1991
87. [Dyplom] Henryk Seweryn Zawadzki 1991
88. Mickiewicz A.: Do Joachima Lelewela 1991
89. Frankowski S.: Co jedzą i piją toruńscy bibliofile 1991
90. Huppenthal J., Jakubowski W.: Na 65-lecie Towarzystwa Bibliofilów 1991
91. Frankowski S.: Łódzkim miłośnikom ksiąg 1992
92. Zakrzewski T.: Konstanty Maria Sopoćko 1992
93. Huppenthal J.: Bliskie sercu bibliofila 1993
94. Frankowski S.: Toruńskiej Książnicy na Jej 70-lecie 1993
95. Zakrzewski T.: Kształt i oblicze piękna w sztuce książki 1993
96. [Dyplom] Leonard Jarzębowski 1993
97. Camembert G. {Jerzy Serczyk}: Rozwiązanie zagadki rzekomych dwóch 1993
98. Gardzielewska J.: Kronika bibliofilskiej przyjaźni 1994
99. Huppenthal J.: Sercem i dłonią 1994
100. Kalota-Szymańska M., Gardzielewska J.: Album toruńskie 1994
101. Norwid C. K.: Czarne kwiaty 1996
102. Huppenthal J.: Trzecia bibliofilska mini-aukcja 1995
103. Danilewicz-Zielińska M.: Posłanie do Torunian 1995
104. Huppenthal J.: Czwarta aukcja 1996
105. Wyszomirska K., Wyszomirski S.: Toruński ekslibris XVIII wieku 1996
106. Prace członków Towarzystwa [ulotka] 1996
107. Frankowski S.: Bibliofilska dola 1997
108. Jubileuszowe Spotkanie Bibliofilskie 1997
109. „Pan Tadeusz” w drzeworytach Józefa i Zygmunta Kotlarczyków 1997
110. Prace graficzne Stanisława Gliwy 1997
111. [Życzenia na święta Bożego Narodzenia] 1997
112. [Życzenia na Wielkanoc] 1998
113. Huppenthal J., Frankowski S.: Pożegnanie Oficyny 1998
114. Mocarski Z., Kruszyński K.: O książkach dwa wiersze 1998
115. Demby S.: Do bibliofilów słów kilka 1998
116. [Życzenia na Boże Narodzenie] 1998
117. Tomczak A.: Od wyprawy górskiej do seminarium naukowego 1999
118. Księdza Jana z Szamotuł Paterkiem zwanego kazanie o Maryjej Panny 1999
119. Zakrzewski T.: Toruński etap ostatniej drogi Słowackiego z Paryża 1999
120. [Życzenia na święta Bożego Narodzenia] 1999
121. Górski Konrad: Rozmyślania starszego pana 2000
122. Kotlarczyk Z.: Pomnik światła i cieni. Wiersze wybrane 2000
123. [Życzenia na święta Bożego Narodzenia] 2000
124. Przemijanie 2002
125. Materiały sesji poświęconej pamięci Zygfryda Gardzielewskiego 2003
126. [Życzenia dla Papieża Jana Pawła II] 2003
127. [Życzenia dla Książnicy Kopernikańskiej] 2003
128. Huppenthal J.: Toruńska opowieść bibliofilska 2004
129. [Katalog aukcji] 2002
130. Arnsztajnowa F.: Tobie śpiewam Lublinie 2004
131. [Zaproszenie na spotkanie] 2005
132. Życzenia na święta Bożego Narodzenia] 2005
133. [Zaproszenie na spotkanie] 2006
134. Statut Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu 2006
135. Huppenthal J.: Osiemdziesiąt lat działalności Towarzystwa Bibliofilów 2006
136. Jędrzyński Z.: Józefa Jędrzeja Załuskiego bibliofilska pamięć Torunia 2006
137. Rybiński J.: Wiosna 2006
138. Jędrzyński Z.: Między Toruniem a Londynem 2006
139. [Życzenia na Święta Wielkanocne] 2007
140. Nowoszewski R.: Jubileuszowo [wiersz na 80-lecie TBL] 2006
141. Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego 2007
142. Huppenthal J.: Toruń w drzeworytach Wandy Tomaszewskiej 2009
143. Ciszewska W.: Zygmunt Chojnicki – redaktor, wydawca i drukarz toruński 2011
144. Huppenthal J.: Pamięci Marii i Stanisława Gliwów 2010
145. Huppenthal J., Maj K.: Toruńscy bibliofile Kopernikowi 2011
146. Kotlewski A.: Jan Jakub Bräuner 2011
147. Huppenthal J.: Dr Karl Dedecius 2011
148. Mocarski Z.: Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografii i bibliotekarstwa 2011
149. Huppenthal J.: Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Bibliofilów 2011
150. [Życzenia z okazji święta Bożego Narodzenia oraz 2012 roku] 2011
151. Z naszych skarbów – co zbierają toruńscy bibliofile − katalog wystawy 2011
152
Kotlewski A.: Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz 2012
153 Kotlewski A.: Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą 2016
154 Zakrzewski T.: Wspomnienia Torunianina z Podgórza 2016
155 Frankowski S.: Dialogus de philobiblis czyli krótka rozprawa o bibliofilach
na głosy dwóch spektatorów podzielona
2016

Poprawiony (piątek, 25 stycznia 2019 12:04)