Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu

- bibliografia opracowań w wyborze -

 1. Badtke M., Miłośnicy ksiąg, „Gazeta Pomorska” (Bydgoszcz) 1978, nr 218, s. 5.
 2. Baranowski H., Dr Stefan Burhardt, „Głos Uczelni” 1980, nr 12-13, s. 47-50.
 3. Baranowski H., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu. Działalność wydawnicza w latach 1927-1983: bibliografia, Toruń 1984.
 4. Bełkot J., Stefan Burhardt [w:] Toruński Słownik Biograficzny. T.3, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2002, s. 31-34.
 5. Bełkot J., Przybyszewski Kazimierz, Eugeniusz Przybył [w:] Toruński Słownik Biograficzny. T. 1, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 1998, s. 209-210.
 6. Borzyszkowski J., Dwa razy „Pan Tadeusz” i Ryszard Stryjec, „Pomerania” 1997, nr 9, s. 78-79. Zbiory Tadeusza Zakrzewskiego oraz działalność Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela.
 7. Bukowski A., Zygmunt Mocarski- twórca toruńskiej Książnicy [w:] Księga pamiątkowa. 60-lecie Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w jubileuszowym roku 750-lecia Torunia, 21-23 października 1983, Toruń 1988, s. 71-81.
 8. Burhardt S., Tadeusz Pietrykowski [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, pod red. Ireny Treichel, Warszawa 1972, s. 676-677.
 9. Czołgowski D., Z główką Lelewela: Toruńskie Towarzystwo Bibliofilów, „Gazeta Toruńska” 1996, nr 115, s. 277.
 10. Dunin-Horkawicz J., Bibliofilstwo [w:] Wielka Encyklopedia PWN. T. 4, Warszawa 2001, s.8-9.
 11. Encyklopedia Wiedzy o Książce, pod redakcją A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław- Warszawa- Kraków 1971.
 12. Fiałkowska M., Działalność wydawnicza Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu w XX wieku, Toruń 2003. Praca magisterska na studiach w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu – seminarium prof. Jaromira Durczewskiego.
 13. Kotlewski A., Druki wytworne bibliofilów toruńskich do 1939 roku, „Nowości” 1996, nr 213, s. 10.
 14. Frankowski S., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu w okresie od 19 stycznia 1990 roku do 20 lutego 1993, Toruń 1993.
 15. Frankowski S., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu 1926-1996, „Rocznik Toruński” 1996, R. 23, s. 183-184.
 16. Frankowski S., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu 1990-1992, „Komunikat Towarzystwa Przyjaciół Książki” 1992, R. 29, nr 72, s. 25-28.
 17. Frankowski S., Zakochani w książkach. Jubileusz toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela, „Nowości” 1996, nr 41, s. 4.
 18. Frankowski S., Złączeni miłością do książek – kopę lat! – 60-lecie Towarzystwa Bibliofilów, „Nowości” 1986, nr 40, s. 3.
 19. Gardzielewska J., Kronika bibliofilskiej przyjaźni, Toruń 1994. O Konstantym Marii Sopoćko i Zygfrydzie Gardzielewskim. Rysunki, ekslibrisy i grafiki wykonał K. M. Sopoćko.
 20. German F., I Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów, „Za i przeciw” 1978, nr 50, s. 23.
 21. Gołębiewska Teresa, Stefan Burhardt. Rys biograficzny (1899-1901), Toruń 2000
 22. Hilchen M., Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy” 1978, nr 12, s. 4-5.
 23. Homo bibliographicus. Henryka Baranowskiego zmagania z bibliografią, pod red. Adama Domańskiego i Mirosława Supruniuka, Toruń 2001. Materiały z uroczystości jubileuszowych z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej i naukowej.
 24. Huppenthal J., Na 65-lecie powstania Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu, Toruń 1994.
 25. Huppenthal J., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, „Folia Toruniensia” 2000, T.1, s. 99-101.
 26. Huppenthal J., Bibliofile-bibliofilom. Na okolicznościowe spotkanie w 75. rocznicę powstania Towarzystwa Bibliofilów, Toruń 2001.
 27. Huppenthal J., Bliskie sercu bibliofila: katalog wystawy zorganizowanej z okazji 65-lecia Towarzystwa Bibliofilów im Joachima Lelewela w Toruniu, Toruń 1993.
 28. Huppenthal J., Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, Folia Toruniensia T. 1: 2000.
 29. Huppenthal J., Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Osiemdziesiąt lat działalności 1926-2006, Toruń 2006.
 30. Huppenthal J., Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń. Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie T. 1: 2006.
 31. Huppenthal J., Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu w 80 rocznicę powstania, Folia Toruniensia T. 7: 2007.
 32. Jarzębowski L., Bibliofilstwo i bibliofile, „Nowości” 1976, nr 110, s.5.
 33. Jarzębowski L., Cienie. Refleksje z pierwszego spotkania bibliofilów toruńskich dnia 23 października 1981 r. w odrestaurowanym Hotelu- Muzeum, siedzibie TNT, a do nie dawna także Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1982.
 34. Jarzębowski L., Eugeniusz i Janina Przybyłowie, „Rocznik Toruński” 1979, R. 14, s. 87-105.
 35. Jarzębowski L., Eugeniusz Przybył [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement, pod red. Ireny Treichel, Warszawa 1986, s.179.
 36. Jarzębowski L., Eugeniusz Przybył (1884-1965), artysta-bibliofil, Janina Przybyłowa (1892-1975), działaczka kulturalno-społeczna, [w:] Wybitni Ludzie Dawnego Torunia, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 301-305.
 37. Jarzębowski L., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu (1926-1976), „Rocznik Toruński” 1976, R.11, s. 51-65.
 38. Jarzębowski L., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, T. 3, Wrocław 1982, s. 418-420.
 39. Jędrzyński Z., Zygfryd Paweł Gardzielewski [w:] Toruński Słownik Biograficzny. T. 4, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2004, s. 79-82.
 40. Jóźwik Zbigniew, Kawalerowie Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, Lublin 1999.
 41. Jubileuszowe spotkania bibliofilskie: Toruń 25 maja 1996, pod red. Janiny Huppenthal i Aleksandra Kotlewskiego, Toruń 1997. Dokument przedstawia historię towarzystwa, sylwetki założycieli, ich dorobek wydawniczy i zbiory.
 42. Kasprzyk J., Zygmunt Mocarski 1894-1941 [w:] Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975, pod red. M. Biskupa, Warszawa- Poznań-Toruń 1975.
 43. Kieraciński P., 75 lat Toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów, „Forum Książki” 2001, nr 4, s. 11.
 44. Kotlewski A., Bibliofilstwo w oświeconym Toruniu, „Nowości” 1994, nr 7, s.11.
 45. Kotlewski A., Rarytasy z Lelewelem: piękne druki bibliofilów toruńskich z lat 1945-1965, „Nowości” 1997, nr 247, s. 9.
 46. Kotlewski A., W formie i treści okazałe: piękne druki bibliofilów toruńskich z lat 1966-1974, „Nowości” 1998, nr 229, s. 17.
 47. Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, oprac. Alojzy Tujakowski, Toruń 1983.
 48. Księga Pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu 23-24 września 1978 r., Toruń 1982
 49. Kwaśniewska Z., Wydawnictwa polskich towarzystw bibliofilskich. Tradycja i współczesność. Katalog wystawy, Łódź 1987.
 50. Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1981. Rozdział „Niebezpieczeństwo utraty” o Towarzystwie Bibliofilów, które głównie przyczyniło się zapobieżeniu sprzedaży Biblii za granicę
 51. Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej, pod red. Kazimierza Przybyszewskiego, Toruń 2001, Ignacy Dziedzic s. 115-119; Tadeusz Pietrykowski s. 291-294; Marian Sydow s. 364-367.
 52. Maksel K., Druki ulotne z kolekcji toruńskiego bibliofila – Tadeusza Zakrzewskiego, Toruń 2004. Praca licencjacka na studiach w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu – seminarium prof. dra hab. Janusza Tondela.
 53. Nizielska D., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu (1926-1939; 1945-1978), Wrocław 1979. Praca magisterska na studiach zaocznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - seminarium dr Stanisława Jerzego Gruczyńskiego.
 54. Paszkiewicz U., ”Książka nie doczytana, książka otwarta” - Zygmunt Mocarski [w:] Portrety bibliotekarzy polskich, Wrocław 1980, s. 224-234.
 55. Paszkiewicz U., Nowe spojrzenie na Zygmunta Mocarskiego, jego aktualność dla współczesnych badań nad dawną książką [w:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich 1993, R.5, s. 5-15.
 56. Paszkiewicz U., Zygmunt Mocarski: bibliograf, bibliotekarz, bibliolog, „Studia o Książce” 1977, R. 7, s. 151-208. Omówienie dorobku Zygmunta Mocarskiego w zakresie bibliografii, bibliotekarstwa i bibliologii.
 57. Paszkiewicz U., Zygmunt Mocarski i Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, „Roczniki Biblioteczne” 1980, R. 24 z. 1, s. 349-375. Działalność towarzystwa w latach 1926-1939, wykaz zebrań, historia współpracy.
 58. Paszkiewicz U., Zygmunt Mocarski jako bibliofil, Toruń 1985.
 59. Pietrykowski T., Bibliofile w Toruniu, „Przegląd Księgarski”, 1927, nr 4, s. 98.
 60. Pirożyński J., Pelplińska Biblia Gutenberga, „Alma Mater” (Kraków) 2003, nr 55, s. 21-23.
 61. Poczet bibliofilów polskich, pod red. Romana Tomaszewskiego, Warszawa 1992. Nazwiska, adresy, zbiory własne bibliofilów.
 62. Przybyłowa J., Toruń- jedno z najżywszych ognisk życia bibliofilskiego w Polsce. Na marginesie dwudziestolecia Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 308.
 63. Przybyszewski K., Marian Sydow [w:] Toruński Słownik Biograficzny. T. 3, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2002, s. 222-224
 64. Przybyszewski K., Marian Sydow (1890-1948), regionalista, bibliofil, działacz społeczny [w:] Wybitni Ludzie Dawnego Torunia, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 315-320 = „Studia o bibliotekach i zbiorach polskich” 1997 T.7, s. 89-108.
 65. Puzdrowski E., Rzecz o Towarzystwie Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu [w:] Księga Pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu 23-24 września 1978, Toruń 1982, s. 138-145.
 66. Puzdrowski E., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela, „Pomerania” 1971, nr 1, s. 82-84.
 67. Puzdrowski E., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela, „Twórczość” 1971, nr 9, s. 155-156.
 68. Rybka E., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu. Materiały do strony internetowej, Toruń 2006. Praca licencjacka powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tondela w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu.
 69. Serczyk J., Tadeusz Pietrykowski (1895-1940), prawnik, miłośnik historii, bibliofil, działacz społeczny [w:] Wybitni Ludzie Dawnego Torunia, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 345-350.
 70. Serczyk J., Zygmunt Mocarski (1894-1941), bibliotekarz i bibliofil, historyk kultury, organizator życia naukowego [w:] Wybitni Ludzie Dawnego Torunia, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 331-338.
 71. Stadniczenko I., Bilans Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu, „Ilustrowany Kurier Polski” 1952, nr 34, s.3.Prezentuje działalność, zbiory i zasługi towarzystwa.
 72. Sydow M., Dziesięciolecie toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów, „Teka Pomorska” 1936, nr 1, s. 26.
 73. Sydow M., „Najmilsze Towarzystwo”. Na marginesie jubileuszu Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu, „Gazeta Gdańska” 1936, nr 20, s. 6-7.
 74. Tondel J., Stefan Burhardt [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, pod red. Ireny Treichel, Warszawa 1972. Suplement II, Warszawa 2000, s. 28-29.
 75. Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela. Dorobek 15-lecia, „Gazeta Toruńska” 1959, nr 306, s.4.
 76. Tujakowski A., Marian Sydow – kronikarz i działacz społeczny, „Nowości” 1929, nr 93, s. 4.
 77. Wybitny artysta książki i typografii. Materiały z sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu (1914-2001), Toruń 2003.
 78. Zakrzewski T., Bibliofilska dokumentacja historii Torunia [w:] Jubileuszowe spotkania bibliofilskie, pod red. Janiny Huppenthal, Toruń 1997, s. 118.
 79. Zakrzewski T., Karl Dedecius i Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, „Przegląd Artystyczno- Literacki” 1997, R.6, nr 1/2, s. 14-18. Nadanie honorowego członkostwa Towarzystwa Bibliofilów
 80. Zakrzewski T., Konstanty Maria Sopoćko - nasz przyjaciel, artysta i bibliofil, Toruń 1992.
 81. Zakrzewski T., Tadeusz Pietrykowski [w:] Toruński Słownik Biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, T. 2, Toruń 2000, s. 199-201.
 82. Zakrzewski T., Tadeusz Pietrykowski (1895-1940). W służbie dobra i piękna książki polskiej, Katowice 1993.
 83. Zakrzewski T., Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu: działalność w okresie od 9 kwietnia 1979 r. do 25 kwietnia 1983, „Komunikat Towarzystwa Przyjaciół Książki” 1983, nr 1, s. 22-25.
 84. Zbiory bibliofilów toruńskich: wystawa z okazji 50-lecia towarzystwa, oprac. Janina Huppenthal, Toruń 1977.
 85. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu / Ewa Andrysiak. – [Dokument elektroniczny]. – 2006. – Tryb dostępu: http://www.info.kalisz.pl/tpk/index.htm.