Zarząd i członkowie

 

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela

 • Prezes -  Anna Bogłowska
 • Wiceprezes - Zofia Huppenthal
 • Skarbnik - Kamila Maj
 • Sekretarz - Elżbieta Wykrzykowska
 • Członek Zarządu - Marzena Wolska

 

Spis Członków Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu

 1. Anna Bogłowska
 2. Anna Churska
 3. Karola Ciesielska
 4. Wanda Ciszewska-Pawłowska
 5. Bernadeta Czarnecka
 6. Dominika Czyżak
 7. Jerzy Dygdała
 8. Zofia Huppenthal
 9. Bernardeta Iwańska-Cieślik
 10. Wojciech Jakubowski
 11. Fritz Jűttner
 12. Olgierd Kędzierski
 13. Aleksander Kotlewski
 14. Jan Kotłowski
 15. Danuta Krełowska
 16. Aleksandra Kuczborska
 17. Kamila Maj
 18. Jerzy Marchewka
 19. Janina Mazurkiewicz
 20. Krzysztof Nierzwicki
 21. Roman Nowoszewski
 22. Edmund Puzdrowski
 23. Janusz Tondel
 24. Helena Wieczorek
 25. Marzena Wolska
 26. Elżbieta Wykrzykowska
 27. Jan Wyrowiński

 

Członkowie honorowi

 1. Walenty Fiałek (1932)
 2. Eugeniusz Przybył (1964)
 3. Stefan Burhardt (1972)
 4. Helena Piskorska, (1972)
 5. Janina Przybyłowa (1972)
 6. Konrad Górski (1978)
 7. Karl Dedecius (1988)
 8. Konstanty Maria Sopoćko (1988)
 9. Tadeusz Zakrzewski (1990)
 10. Zygfryd Gardzielewski (1990)
 11. Henryk Seweryn Zawadzki (1991)
 12. Leonard Jarzębowski (1993)
 13. Henryk Baranowski (2002)
 14. Andrzej Tomczak (2002)
 15. Wojciech Jakubowski (2007)
 16. Janina Huppenthal (2013)
 17. Kazimierz Przybyszewski (2013)
 18. Zefiryn Jędrzyński (2016)
 19. Stanisław Frankowski (2017)


Kawalerowie i Dama Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem - członkowie Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu

 1. Zygfryd Gardzielewski (1983))
 2. Michał Hilchen (1985)
 3. Ks. infułat Antoni Liedtke (1990)
 4. Karl Dedecius (1991)
 5. Tadeusz Zakrzewski (1994)
 6. Wojciech Jakubowski (2002)
 7. Janina Huppenthal (2004)