Udział w zjazdach i konferencjach

Towarzystwo brało udział w wielu zjazdach i konferencjach, które pozwalały utrzymać kontakt z innymi towarzystwami bibliofilskimi, jak również były one okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. W Polsce w latach 1925-1929 odbyły się cztery zjazdy miłośników książki. Pierwszy miał miejsce Zjazd Bibliofilów w Krakowie w 1925 r., na którym bibliofile nie mogli się jeszcze pojawić, ale Zygmunt Mocarski jako aktywny działacz pełnił tam funkcję sekretarza.

 

 

Po raz pierwszy z referatami wystąpiono na II Zjeździe Bibliofilów Polskich w Warszawie w dn. 31.10-2.11.1926, a następnie na III we Lwowie w 1928 r. W dn. 29.05.-2.06.1929 bibliofile toruńscy wzięli udział w IV Zjeździe Bibliofilów w Poznaniu, z okazji którego specjalnie wydrukowano broszurę Tadeusza Pietrykowskiego. Poza tym uczestnicy konferencji otrzymali pracę Biblioteki Wielkopolskie i Pomorskie. Było to zbiór tekstów, m.in. Zygmunta Mocarskiego o Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika, Stanisława Tynca o bibliotece gimnazjalnej w Chojnicach.