85-lecie Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń i Zarząd Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu kilkakrotnie w ostatnich latach gościli miłośników książki i grafiki z całej Polski. Spotkania te dobrze zapisały się w pamięci miłośników, a nawiązane kontakty były owocne i cenne dla całego ruchu bibliofilskiego. W związku z mijającym w tym roku 85-leciem Towarzystwa, które obchodzimy pod hasłem Toruńscy bibliofile swojemu miastu – ludzie i ich dokonania, serdecznie zapraszamy na sesję bibliofilską, organizowaną wspólnie z Zakładem Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod hasłem Grafika atrybutem piękna książki. Spotkania odbędą się 15 i 16 października 2011 r. Honorowym patronatem objął je Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski. Chętnych do wspólnego świętowania jubileuszu uprzejmie prosimy o przesłanie Deklaracji uczestnictwa do dnia 12 września 2011 r. na adres: Janina Huppenthal, ul. Kraszewskiego 20 m.2, 87-100 Toruń. Po otrzymaniu Deklaracji prześlemy zaproszenie ze szczegółowym programem.

 

Serdecznie zapraszamy
Janina Huppenthal