100-lecie powstania Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


W tym roku Książnica Kopernikańska (pierwotnie Książnica Miejska) w Toruniu obchodzi swoje setne urodziny. Utworzono ją 19 lutego 1923 r. poprzez połączenie czterech zabytkowych księgozbiorów: Gimnazjum Toruńskiego, Rady Miasta Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst. Była to pierwsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa, a zgromadzone w Książnicy zabytkowe kolekcje książek wchodzą dziś w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Z tej uroczystej okazji dzielimy się artykułem naszego komilitona Aleksandra Kotlewskiego, poświęconym Oficynie Drukarskiej Książnicy Miejskiej. Tekst opublikowano na łamach czasopisma „Wydawca” (2022, nr 6-12, s. 46-49).
Serdecznie gratulujemy p. Aleksandrowi Kotlewskiemu kolejnej publikacji.

Reprodukcje zamieszczone za zgodą redaktora czasopisma, p. Andrzeja Palacza oraz samego Autora.