Ekslibrisy drzeworytowe Andrzeja Bortowskiego

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu 

Ekslibrisy drzeworytowe Andrzeja Bortowskiego ze zbiorów Mieczysława Bielenia to tytuł pierwszej w tym roku akademickim wystawy, przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, której wernisaż odbędzie się 7 października o godz. 13:00 w Bibliotece na II piętrze.


„Andrzej Bortowski to uczeń Wojciecha Jakubowskiego. To już ostatnie niedobitki sławnej szkoły ekslibrisu toruńskiego. Na tej wystawie trzeba być! To już ostatni z tych co tak dzielnie dłutkiem w drewnie tnie. Piękna postać dawnej grafiki toruńskiej."

Aleksander Kotlewski

Więcej informacji: Ekslibrisy drzeworytowe - wystawa w bibliotece