Naldius - protest prezesów towarzystw bibliofilskich