Wieczór bibliofilski: Stanisław Frankowski (1945–2019)

 


 

Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela i Książnica Kopernikańska zapraszają na wieczór wspomnień o Stanisławie Frankowskim.

Spotkanie odbędzie się 7 maja 2019 r. (wtorek)
w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Początek o godz. 17.00