Wieczór bibliofilski: Zefiryn Jędrzyński (1930–2019) 

Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, ToMiTo i Książnica Kopernikańska zapraszają na wieczór wspomnień o Zefirynie Jędrzyńskim.

Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. (wtorek)
w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Początek o godz. 17.00