Życzenia Świąteczne

 

W Betlejem zapłonęły gwiazdy

Wszyscy jak jeden się cieszą

Pokłon i uszanowanie oddają Bogu

Pasterze śpiewają, Lud się modli

Anioł Stróż ma pełne skrzydła roboty

Czesław Mirosław Szczepański

 

Radosny to dzień, zapowiedź Odkupienia.

Wszystkim przyjaciołom życzymy

Spokojnych radosnych Świat Bożego Narodzenia,

Wiary i nadziei, dobrych wydarzeń

W nadchodzącym roku 2019

Członkowie i Zarząd

Towarzystwa Bibliofilów

im. J. Lelewela w Toruniu