Wieczór bibliofilski: Zygmunt Mocarski (1894–1941)


miejsce: Książnica Kopernikańska, sala na I piętrze

czas: 11 grudnia 2018 r., godz. 17.00

 

Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu

wspólnie zapraszają na kolejny

Wieczór bibliofilski

 

Zygmunt Mocarski (1894–1941) pierwszy dyrektor Książnicy Miejskiej w Toruniu
i pierwszy prezes toruńskich bibliofilów – czasy młodości w Petersburgu

 

Zygmunt Mocarski (1926–1941), polski bibliotekarz, współorganizator i dyrektor Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, historyk książki, bibliofil, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, sekretarz naukowy Towarzystwa Naukowego w Toruniu…

W roku 95. rocznicy powstania toruńskiej Książnicy wspominać będziemy Z. Mocarskiego z czasów zanim przybył do Torunia, w trakcie studiów i pracy w Petersburgu, także kiedy był ekspertem bibliotecznym i przyczynił się do odzyskania zbiorów polskich zrabowanych przez Rosję (po traktacie ryskim z 1921 r.). Komu lub czemu zawdzięczamy, że wybrał nasze miasto?

 

Sylwetkę Z. Mocarskiego przybliży dr Katarzyna Tomkowiak