Zarząd i członkowie

 

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela

 • Prezes -  Anna Bogłowska
 • Wiceprezes - Zofia Huppenthal
 • Skarbnik - Andrzej Warot
 • Bibliotekarz - Kamila Maj
 • Sekretarz - Elżbieta Wykrzykowska
 • Z-ca sekretarza - Dominika Czyżak

 

Spis Członków Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu

 1. Anna Bogłowska
 2. Kazimierz Bryndal
 3. Anna Churska
 4. Karola Ciesielska
 5. Wanda A. Ciszewska
 6. Bernadeta Czarnecka
 7. Dominika Czyżak
 8. Jerzy Dygdała
 9. Zofia Huppenthal
 10. Bernardeta Iwańska-Cieślik
 11. Wojciech Jakubowski
 12. Fritz Jűttner
 13. Olgierd Kędzierski
 14. Aleksander Kotlewski
 15. Jan Kotłowski
 16. Danuta Krełowska
 17. Aleksandra Kuczborska
 18. Kamila Maj
 19. Jerzy Marchewka
 20. Janina Mazurkiewicz
 21. Krzysztof Nierzwicki
 22. Roman Nowoszewski
 23. Edmund Puzdrowski
 24. Janusz Tondel
 25. Andrzej Warot
 26. Helena Wieczorek
 27. Marzena Wolska
 28. Elżbieta Wykrzykowska
 29. Jan Wyrowiński

 

Członkowie honorowi

 1. Walenty Fiałek (1932)
 2. Eugeniusz Przybył (1964)
 3. Stefan Burhardt (1972)
 4. Helena Piskorska, (1972)
 5. Janina Przybyłowa (1972)
 6. Konrad Górski (1978)
 7. Karl Dedecius (1988)
 8. Konstanty Maria Sopoćko (1988)
 9. Tadeusz Zakrzewski (1990)
 10. Zygfryd Gardzielewski (1990)
 11. Henryk Seweryn Zawadzki (1991)
 12. Leonard Jarzębowski (1993)
 13. Henryk Baranowski (2002)
 14. Andrzej Tomczak (2002)
 15. Wojciech Jakubowski (2007)
 16. Janina Huppenthal (2013)
 17. Kazimierz Przybyszewski (2013)
 18. Zefiryn Jędrzyński (2016)
 19. Stanisław Frankowski (2017)


Kawalerowie i Dama Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem - członkowie Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu

 1. Zygfryd Gardzielewski (1983))
 2. Michał Hilchen (1985)
 3. Ks. infułat Antoni Liedtke (1990)
 4. Karl Dedecius (1991)
 5. Tadeusz Zakrzewski (1994)
 6. Wojciech Jakubowski (2002)
 7. Janina Huppenthal (2004)