Wieczór toruński poświęcony Tadeuszowi Zakrzewskiemu

 


Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Towarzystwo Miłośników Torunia zapraszają na kolejny Wieczór Toruński zatytułowany

 

Stulecie urodzin Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014), bibliofila, kolekcjonera regionaliów, historyka Podgórza i Torunia

 

Toruński bibliofil, kolekcjoner dokumentów życia społecznego, historyk Pomorza, urodził się w Podgórzu – mieście kolejarskim (przyłączonym do Torunia w 1938 r.). Opisał swoje dzieciństwo i dorastanie w rodzinie kolejarskiej na lewobrzeżu we Wspomnieniach Torunianina[!] z Podgórza (publikacji przygotowanej przez Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu). Jemu Książnica Kopernikańska m.in. zawdzięcza kolekcję dokumentująca działalność rodziny toruńskich drukarzy i wydawców – Buszczyńskich. Zasłużenie otrzymał w 2002 r. Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.Prezentował z powodzeniem przygotowane przez siebie wystawy, w ich trakcie eksponował zbiory ze swej kolekcji. Opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla polskości Podgórza, Torunia i Pomorza. Był długoletnim redaktorem wydawnictw bibliofilskich (tzw. "złoty okres" w ocenie prezes i bibliofilki Janiny Huppentahl), jak również „Rocznika Toruńskiego”, pisma ToMiTo, honorowy członek obu Towarzystw. Był prezesem toruńskich komilitonów (1972–1990) i został uhonorowany przez lubelskich bibliofilów Orderem Białego Kruka (1994).

Autor: Katarzyna Tomkowiak

 

Termin: 8 IX 2022

Miejsce i godz.: Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8; godz. 18.00

Organizatorzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia

Cykl: Wieczory Toruńskie

 

Więcej informacji

Książnica Kopernikańska

Książnica Kopernikańska Aktualności

Facebook