Setna rocznica urodzin Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014)

4 sierpnia przypada setna rocznica urodzin zasłużonego toruńskiego bibliofila, długoletniego prezesa (1972-1990) i honorowego członka (1990) Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, uhonorowanego Orderem Białego Kruka (1994) – Tadeusza Zakrzewskiego (1922–2014)

Warto z działalności TBL przypomnieć, iż w ramach cyklu Moje spotkania z książką, zapraszał ciekawych gości, m.in. Karla Dedeciusa, Marię Gliwę. Przygotowywał i redagował materiały Towarzystwa przeznaczone do druku. Był jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu w 1978 r. Wygłosił wiele referatów w trakcie spotkań komilitonów toruńskich, ale również w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, który odbył się w 1985 r. w Toruniu, czy Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Warszawie w 1998 r.

Dokładnie 4 VIII w stulecie urodzin złożymy kwiaty na jego grobie na starym cmentarzu w Podgórzu. Całe życie badał dzieje naszego miasta, w szczególny sposób interesowała go część lewobrzeżna Torunia m.in. swój dom i kolejarską rodzinę, czasy II RP, opisał we Wspomnieniach Torunianina[!] z Podgórza, wydanych przez toruńskich komilitonów (2016). Opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla polskości Podgórza, Torunia i Pomorza. Jedną z nich, którą przybliżył torunianom, był Leon Szymański – niezwykły bajończyk Niepodległej. Tak jak on, związany i zasłużony dla Podgórza (mieszkali przy jednej ulicy).

Otrzymał w 2002 r. Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.

Składając kwiaty na jego grobie, nie zapomnimy o symbolicznej mogile – tablicy pamiątkowej upamiętniającej oddanego Podgórzowi - Leona Szymańskiego (zamordowanego przez Niemców w lasach Barbarki).

*************

Nasze uroczystości zostały wpisane w działania programu „Koalicje dla Niepodległej” – Niepodległa. Trzeba, by naszych bohaterów – lokalnych, przybliżyć całej Polsce. Po prostu zasługują, by poznać ich życie i dokonania.

 

Zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na czwartkowe spotkania: na wieczór toruński poświęcony Tadeuszowi Zakrzewskiemu – 8 IX godz. 18.00, i kolejny wieczór toruński poświęcony Leonowi Szymańskiemu 29 IX godz. 18.00 (oraz spacer śladami Leona Szymańskiego - 23 IX, zaczynamy ponownie od starego cmentarza podgórskiego (od 10.30).

 

Autor: Katarzyna Tomkowiak