Wojciech Jakubowski. Ilustrowany spis ekslibrisów

 


 

Ukazał się drugi tom publikacji Wojciech Jakubowski. Ilustrowany spis ekslibrisów i bibliografia za lata 1999–2021. Druk ukazał się na 100-lecie Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie (19212021). Zebrał i spisał Mieczysław Bieleń, dopełnił i przygotował do druku Roman Nowoszewski, opracował graficznie Włodzimierz Rudnicki, nakład 100 egzemplarzy numerowanych, objętość 144 stron.

 

Autor tekstu: Aleksander Kotlewski