Zefiryn Jędrzyński - wspomnienie

 

 


 

Zefiryn Jędrzyński był jednym z najstarszych stażem członków Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Jak sam napisał – bibliofilem był od zawsze. W dzieciństwie wiele czytał pożyczając książki od kolegów. W szeregach Towarzystwa Bibliofilów są członkowie posiadający pokaźne zbiory książek, ekslibrisów, map i różnego rodzaju druków oraz tacy, którzy, raczej interesują się książkami niż ich zbieraniem. Pan Zefiryn należał do prawdziwych zbieraczy. Studiował polonistykę i dzięki temu poznał literaturę, swobodnie operował słowem i miał kontakt z ukochanymi książkami.

Jego księgozbiór liczył przeszło tysiąc pozycji. Początkowo gromadził rozmaite książki nie kierując się ich tematyką. Z czasem swoje zbiory ukierunkował na literaturę piękną, opracowania literatury oraz wydawnictwa z zakresu kultury i filozofii. Posiadał unikatowy zbiór syntez literackich dziejów literatury polskiej od początku XIX w. Księgozbiór Zmarłego został opisany w pracy magisterskiej Anny Piotrowicz de Souza zatytułowanej Zbiór syntez dziejów literatury polskiej w kolekcji toruńskiego bibliofila Zefiryna Jędrzyńskiego, przygotowanej pod kierunkiem prof. Janusza Tondela i obronionej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w 2008 r. Część starannie gromadzonego księgozbioru została przekazana przez Zmarłego bibliotekom i rodzinie, ale pozostała część była jednak ciągle przez Niego wzbogacana.

Pan Zefiryn był jednym z najaktywniejszych prelegentów podczas zebrań bibliofilskich. Wygłaszał wspomnienia, promował nowe wydawnictwa, opowiadał o Pomorzu, które kochał i na temat, którego miał szeroką wiedzę. Był autorem i redaktorem wielu wydawnictw bibliofilskich. W Jego mieszkaniu wypełnionym książkami odbyło się spotkanie bibliofilskie – być może jedyne w prywatnym domu – na którym bardzo serdecznie gościł ponad 20 osób. W 2016 r., podczas obchodów 90-lecia Towarzystwa, w uznaniu wieloletniej i wszechstronnej działalności bibliofilskiej, Pan Zefiryn został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

I jeszcze wspomnienie osobiste: w ostatnich latach, w dniu moich imienin Pan Zefiryn śpiewał mi do telefonu „100 lat”. Miał dobry głos i robił to bardzo ładnie. Gdy przyjdzie 15 maja będzie mi brakowało tych „100 lat” w telefonie, ale jeszcze bardziej będzie brakowało bibliofilom Jego pomysłów do dalszych działań i mądrych wskazówek. W zmarłym straciliśmy cenionego członka naszego Towarzystwa i szanowanego kolegę.

Cześć Jego pamięci

Zofia Huppenthal